01.12.2016 – HRTB vinner konkurranse om studentboliger for SiO på Lillestrøm!


 

 

 

10.01.16 – Rammeavtale ROM Eiendom

Rom_Eiendom_feat_2

 

HRTB har inngått rammeavtale med ROM Eiendom for følgende arkitekturtjenester: mulighetsstudier, skisse/forprosjekt og diverse arkitekturoppdrag

01.12.15 – Ny daglig leder

Tove Eidskrem_feat

 

 

Siv.ark MNAL og partner Tove Eidskrem er fra 1. desember 2015 ansatt som daglig leder i HRTB arkitekter. Tove har bred prosjektledererfaring fra hele spekteret av arkitekturfaget, og har jobbet i HRTB siden 1993.

01.05.15 – HRTB vant anbudskonkurranse i Modalen

feat modalen

HRTB har vunnet anbudskonkurransen om nytt service- og næringsbygg i Modalen kommune, innerst i Osterfjorden, nord for Bergen. Nybygget – kalt ”Soknestova” – skal erstatte dagens kommunehus, – som ikke tilfredsstiller dagens og morgensdagens krav til gode og fleksible arbeidsplasser – både offentlige og private – samt lokalmiljøets behov for en felles sosial arena. Kombinasjon av kommunens lave innbyggertall  – oppunder 380 – og klok forvaltning av fellesskapets verdier basert på stein og vannkraft – muliggjør satsning på velferd og moderne teknologi. Kommunens ambisjon er at nybygget skal bidra til å gjøre Modalen attraktiv både for kommunens egne innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Oppstartsmøte for prosjektet er avholdt, og skisseprosjekt skal leveres september 2015.

20.01.2015 – Bjørkelangen skole

aurskog høland

HRTB skal våren 2015 levere et skisseprosjekt på Bjørkelangen skole i Aurskog Høland kommune.

Skolen består av barneskole med 392 elever, en ungdomsskole med 270 elever, totalt 662 elever. I tillegg skal skolen ha en kulturskole på 1000m2 og en flerbrukshall på 1700m2.

Programmert areal er på 11.000m2. Prislappen er estimert til 300 millioner.

19/08/13 Åpning av Trasop skole

Nyheter_Trasop skole

 

 

 

12/08/2013 HRTB arkitekter med ny hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside.

Siden er under utarbeidelse og vil bli kontinuerlig oppdatert med nye prosjekter og nyheter.

 

130812 HRTB med ny hjemmeside

Nye partnere i HRTB

På generalforsamlingen i vår gjennomførte HRTB en endring i eierstrukturen. De fleste medarbeiderne har fra juni 2013 en eierandel i kontoret. Eierskapsmodellen åpner for et dynamisk eierskap som vil kunne tilpasse seg morgendagens behov for kompetanse og organisering av arkitektkontoret.

HRTB forventer at den nye eierskapsmodellen vil sikre HRTB kontinuerlig fornyelse av partnerskapet.

Det er derfor med glede HRTB kan meddele at sivilarkitektene Bendik Aursand, Ingegerd Berntsson, Tove Eidskrem og Siv Larsson fra juni 2013 er tatt opp som nye partnere.

Kjell Beite    Harald Lone   Ola Mowe